بررسی صحت گارانتی

راهنمای فرم

  • مشتری گرامی شرکت کاندینو ایران تضمین کننده گارانتی ساعت در برابر خرابی قطعه برعهده دارد و مسئولیت تعویض و اصلاح ساعت شمارا برعهده فروشنده میباشد.
  • سریال دستگاه پشت ساعت خود را وارد نمائید.
  • کد گارانتی روی کارت گارانتی که از نمایندگی دریافت نموده اید را وارد کنید.
  • در صورت مواجه شدن با هر گونه مشکلی با شماره ۸۸ ۵۴ ۵۱ ۰۰ تماس حاصل نمائید