بررسی صحت گارانتی

راهنمای فرم

  • مشتری گرامی شرکت کاندینو ایران تضمین کننده گارانتی ساعت در برابر خرابی قطعه برعهده دارد و مسئولیت تعویض و اصلاح ساعت شمارا برعهده فروشنده میباشد.
  • سریال دستگاه پشت ساعت خود را وارد نمائید و سپس اطلاعات خود را تکمیل نمائید.
  • درانتها برای بررسی سریال نامبر ثبت شده و تاریخ شروع و پایان گارانتی ساعت بر روی گزینه بازگشت کلیک کنید و سریال نامبر خود را مجدد بررسی نمائید.
  • در صورت مواجه شدن با هر گونه مشکلی با شماره ۸۶ ۰۳ ۸۳ ۴۶تماس حاصل نمائید.